Voor hut 1 komen veel soorten vogels voor. Hieronder volgt een overzicht van de vogels/dieren die regelmatig voor de hut verschijnen.

Koolmees, Pimpelmees, Roodborst, Zwartkop, Groenling, Grote bonte specht, Fitis, Tjiftjaf, Merel, Zanglijster, Vlaamse Gaai, ijsvogel, Heggemus, Winterkoning, Ekster, Vink, Boomkruiper, Spreeuw, Grauwe vliegenvanger, Staartmees, Keep, Havik, Appelvink, Goudvink, Goudhaantje ,Rietgors, Tuinfluiter, Nachtegaal, Haas, Konijn, Rat, Egel, muis

Onderstaande soorten zijn gefotografeerd in de maand september/oktober

Vink, Koolmees, Roodborst, GBS, Gaai, Heggemus, Ekster, Winterkoning, Pimpelmees, Tjiftjaf, Staartmees, Lijster, Zwartkop, Nachtegaal, Havik, Merel, Fitis, Zwartkop, Matkop, ijsvogel, Tuinfluiter, Appelvink, Goudvink, Goudhaan, Vuurgoudhaan, Konijn, Rat, Muis,


Hut 1

Hut 1

Hut 2


Hieronder volgt een overzicht van de vogels/dieren die tot nu toe voor hut 2 zijn verschenen.

Goudvink, Goudhaan, sijs, Putter, Koolmees, Pimpelmees, Roodborst, Grote bonte specht, Merel, Vlaamse gaai, Winterkoning, Staartmees, Tuinfluiter, Heggemus, Kuifmees, Appelvink, Fitis, Tjiftjaf, Vink, Zwartkop, Boomklever, Havik, Buizerd, Sperwer, Muis, Vos, Konijn, Eekhoorn, ijsvogel, ringslang.

Deze soorten zijn gefotografeerd in de maand September:

Grote bonte specht, vink, koolmees, merel, pimpelmees, staartmees, boomklever, heggemus, zwartkop, tjiftjaf, boomkruiper, zanglijster, Sijs, winterkoning, roodborst, goudvink, gaai, putter,  havik, buizerd, sperwer, muis, eekhoorn, konijn, vos, japanse nachtegaal, boom of steenmarter